Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προσλάβει (υπό την αίρεση της ύπαρξης αντίστοιχων πιστώσεων), για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, ειδικούς/ες επιστήμονες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Π.Δ. 407/80, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του Τμήματος:

Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας

Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Τοποθεσία

ΡΟΔΟΣ

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία